Version Française

Wettelijke Vermeldingen

De website Het Advies van Amélie is eigendom van het bedrijf AMELIE GROUPE, vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een kapitaal van 140 000 euro, ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister van Parijs onder het nummer B.443 085 022, met hoofdkantoor gelegen te:

26, rue de l’Eglise – 75015 PARIS - Tél. : +33 1 43 92 29 30

Hoofdredacteur

Thierry BURTIN

Hosting van de website

Société Intermédia

Intellectuele eigendomsrechten

Houder van de rechten

De algemene structuur van de website en zijn inhoud (foto’s, teksten, logo’s, afbeeldingen, geluidselementen…) zijn exclusief eigendom van het bedrijf AMELIE GROUPE of van derden van wie de exploitatierechten werden verkregen.

Elke gehele of gedeeltelijke afbeelding en/of reproductie en/of exploitatie van deze website, via om het even welke techniek, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van het bedrijf AMELIE GROUPE, is verboden en vormt een inbreuk volgens artikel L.335-2 en volgende van het Wetboek van intellectuele eigendom.

Merken

De merken en logo’s op de website zijn gedeponeerde handelsmerken van de bedrijven die er eigendom van zijn.

Elke reproductie, uitgave of verspreiding van de namen of logo’s, door welk middel ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, is bij wet verboden.

Hyperlinks

Het bedrijf AMELIE GROUPE staat het plaatsen van een hyperlink toe die verwijst naar zijn inhoud, met uitzondering van sites die informatie van illegale, polemische en/of politieke, religieuze, pornografische of xenofobe aard verspreiden en op voorwaarde dat het gaat om een link op de homepage van de website en dat deze link het adres van de website vermeldt.

Het bedrijf AMELIE GROUPE staat het plaatsen van een hyperlink toe die verwijst naar zijn inhoud, met uitzondering van sites die informatie van illegale, polemische en/of politieke, religieuze, pornografische of xenofobe aard verspreiden en op voorwaarde dat het gaat om een link op de homepage van de website en dat deze link het adres van de website vermeldt.

Verwerking van persoonsgegevens

Conform de bepalingen van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot de informatica, de bestanden en de vrijheid, werd er voor deze site een verklaring ingediend bij de CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés).

De gebruikers van de site hebben het recht om de gegevens die op hen betrekking hebben in te kijken, te wijzigen en te laten schrappen (artikel 34 van de wet van 6 januari 1978). Zij kunnen dit recht op elk moment uitoefenen door het versturen van een brief naar AMELIE GROUPE, 26 rue de l’Eglise, F-75015 PARIS of een e-mail naar direction@amelie.com.


Amélie Radio & Tvmercial - Charleroisesteenweg 43 - 1060 Brussel – Tel. : +32 (0) 491 613 813 – Mail : jmm@amelie.com
Sitemap - Wettelijke Vermeldingen